Панел за едноетажно строителство: Отвътре – навън: Гипсокартон – 10мм OSB – 11мм, Пароизолиращо фолио, Минерална вата – 80мм OSB – 12мм, Гипсофазер – 10мм. Панела се оребрява с иглолистен дървен материал /чам, бор или смърч/ през 60см в хоризонтална и вертикална посока. Дебелина на панела 126мм.

Панел за двуетажно строителство: Отвътре – навън: Гипсокартон – 10мм, OSB – 15мм, Пароизолиращо фолио, Минерална вата – 120мм, OSB – 15мм Гипсофазер – 10мм. Панела се оребрява с иглолистен дървен материал /чам, бор или смърч/ през 60см в хоризонтална и вертикална посока. Дебелина на панела 170мм.

Стандартна височина на панелите 260см /може и повече/, 120см.