Фирма Яв енд Партнерс строи по Скелетно – гредова технология с послоен монтаж:

Това е по-новата и усъвършенствана технология. Ако сте избрали вашия нов дом да е дървена сглобяема къща е добре да намерите фирма, която извършва такъв монтаж.

Предимства: Високи нива на термоизолация, получаване на истинска нискоенергийна къща ,стените не поемат никаква тежест. Тежестта се поема единствено от конструкцията, което води до увеличен живот на къщата, стабилност при странични въздействия. Това се постига с поставяне на хоризонтални греди между вертикалните. При SIP технологията липсват такива.

Документация: Дървените сглобяемите къщи се съпътстват от всички необходими проекти, сертификати и документи за издаване на разрешение за строеж и узаконяване на сградата. Такова разрешение за строеж и определяне на строителна линия върху терена от местната управа е необходимо, както е задължителна и проверката на правомощията на производителя и точното спазване при строителството на утвърдения строителен проект. Строителството на една дървена сглобяема къща не може да започне преди да са на лице нужните документи. Нужно е да разполагате и с протокол образец 16 за удостоверяване годността за ползване на строежа. Този протокол се съставя само и единствено от Държавната приемателна комисия съгласно Наредба номер 3 от 2003 година.