Едноетажна къща. Италия.

Едноетажна къща. Италия.