Q.Има ли някакви специални изисквания за терена?

Не, тук няма ограничения – с тези конструкции може да се строи навсякъде, където строителството не е изрично забранено - защото конструкциите на този тип сгради са от 7 до 9 пъти по–леки от традиционното строителство. Пример - такива сгради има изградени в България на язовири върху плаваща платформа.

Q.Колко време отнема строежът и колко ще струва?

Този метод позволява къси срокове на изработка независимо от метеорологичните условия, тъй като технологията е базирана изцяло върху сухото строителство. За България реалните срокове са около 2 месеца за производство (през което време може да се изгради фундамента и инфраструктурата) и от 1 до 4 седмици – монтаж, в зависимост от големината на сградата и степента на завършеност. Цените, в зависимост от типа на сградата и степента на завършеност, се движат между 220 и 275 Евро/м2 за България.

Q.Можете ли да построите къщата ми по мой проект?

Да, разбира се – както се вижда от снимките на готови сглобяеми къщи, по тази технология се строят къщи и сгради с различна архитектура, разпределение и функции. Ограниченията за България се свеждат до това, че обикновено се строи до два етажа (но вече има и проекти за триетажни сгради). Дървените конструкции в чужбина се строят до шест етажа.

Q.Каква е топло и шумо-изолацията на тези сгради?

Това е строителната система, която дава най–добри показатели в тази област. Единствено по този метод на строителство могат да се строят така актуалните в развитите страни ниско енергийни и пасивни къщи. Ниско енергийна е тази сграда, която при различните климатични условия в Европа се нуждае от 30 до 70 кWч/м2 енергия за отопление или охлаждане за цяла година. Това се равнява на 3 до 7 литра течни горива или 3 до 7 м3 природна газ. Сглобяемите къщи от дървесина отдавна покриват този стандарт. Следващата по-висока категория ниско енергийни сгради са така наречените 3-литрови къщи. Това е сграда, която се нуждае от 3 л/течно гориво или 3 м3/природен газ или по- малко от 30 кW.ч за 1м2 жилищна площ за целогодишна климатизация. Такива сгради вече масово се строят чрез сглобяеми елементи с дървена носеща конструкция. При тези сгради има и повишени изисквания към прозорците, които трябва да са от дърво или пластмаса с трислоен стъклопакет. Най–високата категория ниско енергийна сграда е така наречената пасивна къща. При нея разходите на енергия за пддържане на микроклимата са под 10 кW.ч/м2 жилищна площ в годината, които не е необходимо да бъдат внасяни като допълнително количество енергия, а могат да се осигурят от отделяната енергия при обитаването на жилището (готвене, къпане, човешка топлина, осветление, хладилник и др.) и от акумулиране на слънчевото греене (добро изложение, соларни инсталации). Отделяната или проникнала в дома топлоенергия се улавя от филтрираща система с термо помпи и се акумулира в специален топлообменник, от където се ползва при нужда. За управлението и функционирането на подобни къщи има изградени специални компютърни системи и програми. Разбира се за България това все още звучи екзотично, но това е бъдещето. Може да си зададете въпроса, защо такива къщи да не могат да се строят и по традиционния начин? Отговорът е следния: Външните стени на тези къщи трябва да имат коефициент на изолация под 0.2 W (м2 °К) за ниско енергийните и 0.15 W (м2 °К) за пасивните къщи. За да се постигнат тези параметри дебелината на стената изградена от: - многослоен панел с дървена носеща конструкция достига до 30 – 35 см - железобетонна с мазилка над 10 м - практически невъзможно - тухлена стена (четворки) с мазилка-дебелината трябва да е 140 – 160 см - стена от порест бетон (Ytong) - 1.00 м - стена от масивно дърво - 70 см Затова, за да се подобрят малко изолационните параметри на монолитните сгради, се прибягва до допълнителни външни изолации, но елиминирането на всички термо-мостове е практически невъзможно. След като се убедят, че тези сгради са без конкуренция с изолационните си възможности, клиентите желаят да разберат дали останалите параметри на сградата отговарят на строителните изисквания и дали са сравними с масивните.

Q.Устойчиви ли са на пожари?

1. Изследванията в много страни показват, че пожарите почти никога не започват от конструкцията на сградите, а винаги извън тях (ел. уреди, дрехи, книги, обзавеждане, химикали и др.) 2. Използваните в панелите гипсови плочи или минерална вата, които са негорими и пожарозащитни материали, предпазват конструкцията от възникнали пожари. 3. Ако въпреки всичко разгорелият се пожар е толкова силен, че достигне конструкцията (обикновено в нормални сгради това време е след 30 до 60 мин.) идва ред на уникалните способности на дървото като конструкционен материал. А именно: - То не променя носещата си способност при висока температура (за разлика от металите). - В процеса на горене върху дървото се образува слой въглен, който рязко забавя процеса на горене в дълбочина. 4. Всичко това е добре известно на специалистите, за това този тип сгради се използват без проблеми не само за жилищно строителство, но и за обществени сгради, детски домове, старчески домове, администрации, хотели и др. 5. Накрая трябва да се има предвид и следното: - За специални сгради с особени изисквания има вече такива химически препарати, които правят дървото практически незапалимо. - Ако пък в нормална сграда възникне по някаква причина голям пожар, който не може да бъде угасен часове наред, то все едно каква е сградата, тя става неизползваема или възстановяването и е по–скъпо от ново строителство. - Дървените сгради пак имат преимущество – разчистването на терена е няколко пъти по–бързо и евтино.

Q.Устойчиви ли са на наводнения?

При евентуално наводнение, водата която облива тези конструкции не попива в тях, тъй като влагоемкостта на материалите, от които са изградени, е в рамките на няколко процента при 24 часов престой във вода. Като се има предвид малкият обем от вода, който ще поемат материалите, е нормално след това тя бързо да се изпари. Този процес се ускорява и от специалната конструкция на стените, които имат вертикална циркулация на въздуха вътре в тях. При променлива атмосферна влажност тези сгради се държат чудесно благодарение на специфичните свойства на дървото и гипса, които лесно абсорбират и отдават атмосферната влага без тя да кондензира по тях. Като допълнителна мярка дървесните елементи, които имат досег с бетонната основа и на височина до 80 см от нея, се импрегнират против влага. По този начин се защитават от евентуален пробив на хидроизолацията и от евентуално просмукване на влага от основите.

Q.Устойчиви ли са при земетресения?

Строителството на сглобяеми сгради с дървена конструкция се препоръчва за земетръсните райони по следните причини. 1. Дървото като конструкционен материал е изключително еластично и здраво. То понася големи еднократни натоварвания и след това възстановява първоначалното си положение. 2. В тези сгради няма монолитни (неподвижни) връзки. Всички сглобки понасят определено разместване, без да се разрушават. 3. Значително по-ниското тегло на конструкцията допринася и за много по–малки инерционни сили, както и за много по–малко жертви и облекчени спасителни действия при евентуални разрушения.

Q.Защо се казва, че са екологични?

Тези къщи са екологични в две направления: 1. Икономия на енергия - за добив и преработка на материалите, както и за самото строителство се използва многократно по–малко енергия отколкото при традиционното строителство. Като казахме, конструкциите са няколко пъти по–леки и разходът на енергия е много по–нисък от монолитното строителство. При експлоатацията на жилищата се използва значително по–малко енергия, заради изключителните им изолационни качества. А икономията на енергия е най–добрият показател за опазване на природата. 2. Екологично чисти за обитаване: - Всички материали, които се използват са естествени с минимални и без химични обработки и добавки. - Дървените материали и гипсовите плочи са естествен регулатор на влажността в помещенията. - Микроклиматът в сградата се управлява изключително бързо и икономично. Това се дължи на факта, че конструкцията на тези сгради е неутрална към топлината (не я акумулира). Това означава, че ако искате да промените температурата в някое помещение, е необходимо само да охладите или затоплите обема от въздух, който е в него, без да се притеснявате, че трябва да затопляте или охлаждате и стените, пода и тавана. Този ефект се чувства много силно при сгради, които не се обитават постоянно.

Q.Каква е трайността им?

Срокът за експлоатация на една сграда, независимо какъв тип е, се определя от три условия: 1. Дали използваните материали в конструкцията при стареене и с времето губят качествата си. Доказано е, че ако дървесината като основен конструкционен материал не е подложена на външни вредители, не променя качествата си с течение на времето. Затова се предприемат някои мерки за предпазване от вредителите: • Дървесината, която се влага в конструкциите, е с не по–ниско качество от ІІ–ро (т.е. – липса на заболявания и вредители). - Задължително се суши в камери при висока температура, вследствие на което яйцата и ларвите на вредителите се унищожават. - В някои случаи се прави и допълнителна импрегнация. 2. Дали изработката и монтажа са извършени професионално. 3. Нормалната експлоатация и поддръжка на сградата. Практиката показва, че сгради с дървена конструкция се експлоатират успешно вече 100 и повече години.

Q.Какви са цените на сглобяемите къщи?

Стойността на една сглобяема къща се определя в зависимост от избраните елементи. Колко би струвала Вашата къща? - за едноетажна къща цената е 220 евро/м2. - за двуетажна къща цената е 275 евро/м2.